O nás

O nás

42 Financial Services je mladá společnost spojující profesionály na poli mezinárodních finančních a komoditních trhů.
Poskytujeme svým klientům potřebnou anonymitu, konkurenceschopné ceny a likviditu v celém spektru nástrojů obchodovaných v zemích střední a východní Evropy.

42 Financial Services vyniká ve schopnosti dlouhodobě budovat vztahy nejen s klíčovými společnostmi v zemi, rovněž také s lidmi pohybujícími se v daném odvětví, lidmi, kteří se umí prosadit v dynamicky se měnícím prostředí mezibankovních finančních trhů.
Detailní znalost trhů, multikulturní prostředí a komunikace více jazyky jsou pevnými základy pro efektivní budování mostů mezi trhy západní a východní Evropy.

Úspěch společnosti 42 Financial Services navazuje na dlouhodobě budované vztahy s klíčovými společnostmi v zemi, vztahy budované lidmi pohybujícími se v odvětví, lidmi, kteří disponují schopnostmi důležitými pro prosazení se v dynamicky se měnícím prostředí mezibankovních finančních trzích. Detailní znalost trhů, multikulturní prostředí a schopnost komunikovat více jazyky jsou základem pro budování mostů mezi trhy západní a východní Evropy.

  • Odpovědí na otázku Života, Vesmíru a Všeho
  • Považujeme ji za odpověď na všechny Vaše otázky Světa finančních služeb.
  • Dovolte nám najít pro Vás řešení v celém spektru finančních produktů a protistran.
  • Naše služby jsou založené na vysoce profesionálním přístupu a vycházejí z detailních znalostí trhu.Angažovanost

Angažovanost

Jsme společnost vytvářející podmínky a prostor pro podnikání. Zároveň chceme rozvíjet společenské dění a aktivně se podílet na vytváření společenské kultury. Pravidelně proto podporujeme konkrétní příspěvkové, charitativní, resp. zdravotnická zařízení, a sponzorujeme jejich prospěšné projekty.

Dobrý anděl Dobrý anděl nautis Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha, z.s Hospic Sv. Jiří, o.p.s.


Úspěchy

Úspěchy a členství

GLOBAL BANKING & FINANCE REVIEW AWARDS
Ocenění odráží inovace, úspěch, strategie, progresivní a inspirativní změny probíhající v rámci celosvětového finančního společenství. Ceny byly vytvořeny pro rozpoznání společností všech velikostí, které jsou prominentní v jednotlivých oblastech z hlediska odborných znalostí a excelence v rámci finančního světa.

Kategorie: Best Energy Broker Central and Eastern Europe

award awardJsme aktivním členem EFETnet, kde zastupujeme zájmy našich klientů a kde zároveň úspěšně prosazujeme jejich konkrétní návrhy.

42FS je oceňovaná nejen na lokálním trhu, ale i na mezinárodní scéně. Výsledkem našeho přístupu je zejména skutečnost, že 42FS je jediná brokerská společnosti mimo území UK, která je členem asociace brokerů v energetice (LEBA). Kotace 42FS jsou kromě jiného zahrnované do výpočtu cen různých komodit v rámci EU.

42FS v asociaci LEBA zároveň reprezentuje kontinentální klienty a věříme, že i tato skutečnost přispívá k ocenění „Nejlepší Energy Broker v CEE regionu“, které naše společnost obhajuje již několik let po sobě.

awardInformace

Informační povinnost

POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
Informační povinnost obchodníka s cennými papíry
PDF
Informace o společnosti

 

Společnost 42 Financial Services a.s. splnila v roce 2022 podmínky podle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2033 (IFR) pro to, aby mohla být považována za malý a nepropojený investiční podnik (OCP třídy 3) a zároveň v tomto období nevydávala nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 (AT1), proto nemá povinnost za rok 2022 uveřejňovat informace podle části šesté IFR.

Společnost neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c zákona č. 256/2004 Sb.

Za rok 2022
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Za rok 2011
tel
info@42fs.com